Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2010-10-29 10:45:24 (Wersja opublikowana)

KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej<br>
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>
KG PSP - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej<br>
KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej<br>
WSKR - Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa<br>
JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza<br>
KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy<br>
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna<br>
PA - Punkt Alarmowy<br>
PSK - Powiatowe Stanowisko Kierowania<br>
PSP - Państwowa Straż Pożarna<br>
EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej<br>

Wprowadzil: Szymon Jagun 2010-10-29 10:34:58
Zmienil: Szymon Jagun 2010-10-29 10:34:58
Zatwierdzil: Szymon Jagun 2010-10-29 10:45:24
Przeczytano: 4815 razy.
Wersja archiwalna z 2010-10-29 10:45:24 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów