Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Rejestry i ewidencje prowadzone przez KW PSP w Kielcach
Rejestry prowadzone przez KW PSP w Kielcach


Rejestr skarg i wniosków

Rejestr pism wychodzacych i przychodzących

Rejestr wewnętrznych aktów prawnych Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Rejestr finansowy

Rejestr zaangażowania wydatków budżetowych

Rejestr pozostały

Komputerowa baza pojazdów PSP „Ekspon 601”

Rejestr wypadków i chorób zawodowych

Wykaz rzeczoznawców zakresu ochrony ppoż. woj. Świętokrzyskiego

Rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych woj. Świętokrzyskiego

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa woj. Świętokrzyskiego

Wykaz informacji o powstałych zdarzeniach przy których likwidacji i usuwaniu brała udział Straż Pożarna
Wprowadzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:20:19
Zmienil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:27:26
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:27:33
Przeczytano: 18713 razy.
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:26:14 (Wersja opublikowana)
Rejestry i ewidencje prowadzone przez KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:20:35 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów