Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:57:17 (Wersja opublikowana)
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym:

1)kierowanie pracą komendy wojewódzkiej;
2)strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej;
3)zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4)wzory pieczęci i stempli;
5)liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej.


Nazwę i zakres działania komendy wojewódzkiej określa statut Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, nadany Zarządzeniem Nr 71/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2006 r.(Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 257, poz. 2957 z 2006 r.).

Aby zapoznać się z Regulaminem pobierz plik PDF
Nazwa RozmiarData
Regulamin_2016.pdf1528 KB2016-11-02
Regulamin_KWPSP_2010.pdf1565 KB2010-08-02
Regulamin_KW_2017.pdf2344 KB2017-05-22
Regulamin_KW_PSP.pdf1828 KB2009-04-01
Regulamin_KW_PSP_2011.pdf1740 KB2011-02-28
regulaminKW2011.pdf1658 KB2011-10-14
regulaminKW2011a.pdf1597 KB2011-10-20
regulamin_KW_2009.pdf1423 KB2009-08-25
regulamin_KW_PSP_2008.pdf1047 KB2008-09-29
Wprowadzil: Piotr Krokos 2005-02-09 13:21:40
Zmienil: Piotr Krokos 2008-10-17 14:57:15
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-10-17 14:57:17
Przeczytano: 26970 razy.
Wersja archiwalna z 2014-09-04 11:55:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-12-11 13:43:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:57:17 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:55:51 (Wersja opublikowana)
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym: 1)kierowanie pracą komendy wojewódzkiej; 2)strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej; 3
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:54:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-01-08 13:16:03 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-01-08 13:14:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:12:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:11:54 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:10:57 (Wersja opublikowana)
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zwanej dalej "komendą wojewódzką", określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym: 1)kierowanie pracą komendy wojewódzkiej; 2)strukturę or
Wersja archiwalna z 2007-03-01 10:59:13 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów