Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych do ograniczania stref skażeń
Przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych do ograniczania stref skażeń
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-05-28 12:49:47
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-05-28 12:49:47
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-05-28 12:50:29
Przeczytano: 4585 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów