Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZYCH

Wprowadzil: Piotr Krokos 2015-10-19 14:07:35
Zmienil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 14:40:20
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2015-11-24 14:40:30
Przeczytano: 1339 razy.
Wersja archiwalna z 2015-11-24 14:36:39 (Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZYCH
Wersja archiwalna z 2015-11-13 09:39:20 (Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZYCH
Wersja archiwalna z 2015-10-19 14:07:49 (Wersja opublikowana)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZYCH
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów