Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przetargi KW    
Wersja archiwalna z 2017-10-05 15:33:46 (Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-09-26 12:12:53
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-05 15:33:37
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-05 15:33:46
Przeczytano: 872 razy.
Wersja archiwalna z 2017-10-18 13:46:06 (Wersja opublikowana)
Projekt SIPWŚ – 2 obejmuje zadania realizowane m.in. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie budowy komponentu wspierającego prowadzenie oraz koordynowanie działań ratowniczo – gaśniczych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy Partnerskiej, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.
Wersja archiwalna z 2017-10-18 13:45:09 (Wersja opublikowana)
Projekt SIPWŚ – 2 obejmuje zadania realizowane m.in. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie budowy komponentu wspierającego prowadzenie oraz koordynowanie działań ratowniczo – gaśniczych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy Partnerskiej, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.
Wersja archiwalna z 2017-10-18 13:44:10 (Wersja opublikowana)
Projekt SIPWŚ – 2 obejmuje zadania realizowane m.in. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie budowy komponentu wspierającego prowadzenie oraz koordynowanie działań ratowniczo – gaśniczych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy Partnerskiej, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.
Wersja archiwalna z 2017-10-05 15:33:46 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-10-05 15:22:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-10-04 15:00:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-10-04 14:56:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-09-26 12:15:41 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów