Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania stref skażeń.
Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-07-08 17:55:39
Zmienil: Piotr Krokos 2008-07-08 17:55:39
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-07-08 17:56:52
Przeczytano: 3552 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów