Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do ograniczania stref skażeń.
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-04-17 14:42:47
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-04-17 14:42:47
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-04-17 14:53:23
Przeczytano: 4086 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów