Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)

Informacja o wyniku przetargu

Termin składania ofert upłynął 10 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00.

W w/w terminie nie złożono żadnej oferty, wobec powyższego przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie protokołu postępowania.

Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-08-02 09:26:01
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:39:17
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:39:24
Przeczytano: 453 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów