Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przetargi KW    
(Wersja opublikowana)

Informacja o wyniku przetargu

W wyznaczonym terminie tj. 09.09.2016 r. wpłyneła jedna oferta, w której oferowana kwota dzierżawy była niższa od ceny wywoławcze, wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i nie doszło do podpisania umowy.

Niniejszą informację sporządzono na podstawie protokołu z postepownaia przetargowego.

Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-08-31 13:33:54
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:30:29
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:30:37
Przeczytano: 20833 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów