Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)

Informacja o wyniku przetargu

Termin składania ofert upłynął 28 lipca 2016 r. o godz. 10:00.

W w/w terminie nie złożono żadnej oferty, wobec powyższego przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywmnym.

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie protokołu postępowania.

Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-07-06 13:11:30
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-07-29 11:40:19
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-07-29 11:40:30
Przeczytano: 596 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów