Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

Dotyczy: Zamówienia na usługi zarządzania projektem. Ogłoszenie jest ważne do dnia 8 sierpnia 2012 r.

W związku z realizacją projektu „Poprawa łączności w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego za pomocą systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych” Nr  WND-RPSW.02.02.00-26-009/10. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza nabór ofert na usługi zarządzania projektem.
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2012 r. do godz. 09:00.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia, wymagań od potencjalnych wykonawców oraz warunków kontraktu prosimy o kontakt:
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce
tel. 41-36-53-253, fax. 41-36-53-203
e-mail: zamowienia@straz.kielce.pl
Osoby upoważnione do kontaktu:
Wojciech Żelazny, pok. 223, Grzegorz Łochowski, pok. 212.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zastrzega sobie prawo skierowania zapytań ofertowych do wybranych podmiotów niezależnie od publikacji niniejszego ogłoszenia.

Nazwa RozmiarData
Ogloszenie.pdf52 KB2012-08-01
SIWZ_Zarzadzanie.zip272 KB2012-08-01
Specyfikacja.pdf443 KB2012-08-01
Wynik_przetargu.pdf34 KB2012-08-10
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2012-08-01 15:09:58
Zmienil: Wojciech Żelazny 2012-08-01 15:17:46
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2012-08-01 15:18:26
Przeczytano: 1462 razy.
Wersja archiwalna z 2012-08-01 15:11:48 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów