Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2008-07-23 08:16:20 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa świętokrzyskiego wykonuje Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wykonuje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zadania i kompetencje określone w ustawach (o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej). Świętokrzyski Komendant Wojewódzki jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu III stopnia, realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki realizuje zadania wynikające z postanowień art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r.) tj. : - kieruje Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, - opracowuje plany ratownicze na obszarze województwa z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r. z późn. zm.), - organizuje krajowy system ratowniczo – gaśniczy, w tym odwody operacyjne na obszarze województwa, - dysponuje oraz kieruje siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzi działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwość sił ratowniczych powiatu, - kontroluje uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, - kontroluje organy i jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej działające na obszarze województwa, - analizuje stan bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, - wspiera inicjatywy społeczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - współdziała z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wprowadzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:08:39
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-07-23 08:16:18
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-07-23 08:16:20
Przeczytano: 19603 razy.
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:21:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:13:57 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:10:34 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2008-07-23 08:16:20 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:09:02 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów