Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) w celach realizacji zadań przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach określonych przepisami prawa. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Wprowadzil: Szymon Jagun 2012-02-02 13:38:21
Zmienil: Piotr Krokos 2016-10-26 13:06:19
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2016-10-26 13:06:27
Przeczytano: 4635 razy.
Wersja archiwalna z 2012-02-03 07:45:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-02 13:38:50 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów