Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2012-02-02 13:38:50 (Wersja opublikowana)

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania
zadań publicznych przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w
Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81. Zbierane dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach realizacji zadań przez Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach określonych
przepisami prawa. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie
art. 33 wspomnianej ustawy do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Wprowadzil: Szymon Jagun 2012-02-02 13:38:21
Zmienil: Szymon Jagun 2012-02-02 13:38:21
Zatwierdzil: Szymon Jagun 2012-02-02 13:38:50
Przeczytano: 4637 razy.
Wersja archiwalna z 2012-02-03 07:45:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-02 13:38:50 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów