Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2011-10-25 10:55:15 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Lp Jednostka Oddział Dział gospdarki materiałowo-technicznej Nazwa sprzętu(urządzenia) Nr ewidencyjny sprzętu (urządzenia) Ilość/mb Cena jednostkowa Kategoria użytkowania
1 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc telefon Nokia 6300 I/16/4 1 58,56 zużyte
2 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc zasilacz 13,8/15A I/14/3 1 428,00 zużyte
3 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc telefon Nokia E-51 I/16/3 1 229,36 zużyte
4 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc Nokia I/19/1 1 1,22 zużyte
5 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc Ładowarka do telefonu I/6/6 1 15 zużyte
6 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc ładowarka I/6/2 1 156 zużyte
7 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc telefon ATLANTEL 4909 I/4/2/ 1 172 zużyte
8 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc ładowarka I/6/2 1 59 zużyte
9 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc pokrowiec I/9/1 2 65 sprawdzić
10 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc zasilacz ZS-20 I/12/2 1 220 zużyte
11 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc zasilacz ZS-20 I/12/3 1 110 zużyte
12 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza łącznośc zasilacz I/12/4 1 149 zużyte
13 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin krzesło obrotowe VI/18/4 1 99,99 zużyte
14 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin krzesło VI/18/17-1-6 6 173 zużyte
15 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin wykł.dywanowa VI/68/10 4,34 78 zużyte
16 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin choinka sztuczna VI/9/4 1 149 zużyte
17 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin komptet choinowy VI/9/5 1 23 zużyte
18 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin Wertikal VI/74/2 15 57,5 zużyte
19 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza uzbroj aparat powierzny III/2/1 1 2336,3 zużyte
20 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin równoważania VI/50/1 1 1,03 zużyte
21 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin krzesło metalowe VI/18/9/1-6 6 110 zużyte
22 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin czajnik ZELMER VI/84/1 1 90 zużyte
23 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/1 1 119 zużyte
24 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/3 1 119 zużyte
25 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/4 1 76 zużyte
26 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/5 1 76 zużyte
27 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/6 1 76 zużyte
28 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/8 1 60 zużyte
29 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin pamięc USB VI/48/9 1 99 zużyte
30 KP PSP Kazimierza Wielka admin pamięc USB pamięc USB VI/48/10 1 69 zużyte
31 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin materac VI/31/2 5 240 zużyte
32 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin materac VI/31/3 2 353,4 zużyte
33 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin materac VI/31/4 2 193,98 zużyte
34 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin materac VI/31/5 1 218,38 zużyte
35 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin Ksero Nasuhatec 3715 VI/36/1 1 2000 zużyte
36 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin Wertikal VI/74/3 15 57,5 zużyte
37 kP PSP Kazimierza Wielka kazimierza transp myjka mac II/29/4 1 578 zużyte
38 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza umund ubranie koszarowe 0 6 0 zużyte
39 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin łózko metalowe VI/25/1 4 0,32 zbędne
40 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza ośrodek szkolenia łózko VII/5/1 7 644,14 zbędne
41 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin drukarka Samsung VI/11/6 1 615,00 zużyte
42 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin Pralka Mastercuk VI/47/2 1 1000,00 zużyte
43 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin Fotel VI/18/12 1 160 zużyte
44 KP PSP Kazimierza Wielka kazimierza admin krzesło VI/82/5 6 105 zużyte
Wprowadzil: Piotr Krokos 2006-09-26 12:19:49
Zmienil: Andrzej Krupa 2011-10-25 10:55:13
Zatwierdzil: Andrzej Krupa 2011-10-25 10:55:15
Przeczytano: 33107 razy.
Wersja archiwalna z 2013-04-02 15:07:15 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2013-02-11 13:34:16 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2013-01-30 08:55:00 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2012-11-27 12:07:57 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2012-09-06 12:59:08 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2012-06-14 09:47:15 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2012-03-13 09:44:56 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2011-11-16 09:33:02 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2011-10-25 10:57:34 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2011-10-25 10:55:15 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2009-11-30 13:33:35 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2009-06-22 11:55:48 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2009-06-22 11:45:45 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2006-10-23 12:22:26 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wersja archiwalna z 2006-09-26 12:23:10 (Wersja opublikowana)
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów