Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Brak Decyzji wydanych na podstawie art. 267a ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia 16.05.2016 r.).
Wprowadzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:55:45
Zmienil: Agnieszka 2016-12-07 14:55:45
Zatwierdzil: Agnieszka Kunys 2016-12-07 14:55:56
Przeczytano: 235 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów