Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Strona główna

STRONA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIELCACH
ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA NOWY SERWIS
I OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

 https://kwpspkielce.bip.gov.pl/


Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul. Sandomierska 81,

25-324 Kielce

tel. 041 36 53 204,

fax 041 36 53 203

e-mail:

kw@straz.kielce.pl

bip@straz.kielce.pl

www: 
www.straz.kielce.pl

news2017

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:36:21
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:16:24
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:16:34
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:25:36
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:00:51
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 13:00:57
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-10-23 14:44:56
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:29:22
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-24 12:29:29
(Wersja opublikowana)
Projekt SIPWŚ – 2 obejmuje zadania realizowane m.in. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie budowy komponentu wspierającego prowadzenie oraz koordynowanie działań ratowniczo – gaśniczych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy Partnerskiej, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-09-26 12:12:53
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-10-18 13:49:23
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-10-18 13:49:29
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2017-09-14 15:05:12
Zmienil: Wojciech Żelazny 2017-09-18 08:40:16
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2017-09-18 08:40:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2016-08-31 13:33:54
Zmienil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:30:29
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2016-09-19 13:30:37
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów